20110925

Kosmos

...(ja, ik was er helemaal niet zo zeker van of ik me toen niet op de kat had geworpen vanwege die theepot, het was de druppel die de emmer deed overlopen, en misschien wilde ik door die daad de werkelijkheid tot spreken dwingen, zoals we iets in de struiken werpen wanneer zich daar iets onduidelijks beweegt)...

Witold Gombrowicz, Kosmos, Ambo, 1987 (1968), p. 101