20100504

Kubrick

"De perfecte roman om te verfilmen is volgens mij niet een boek met veel actie, maar juist een boek dat over het innerlijke leven van de personages gaat. Zo'n boek is voor de bewerker als het ware een kompas dat weergeeft wat een personage denkt of voelt op ieder moment van het verhaal." Stanley Kubrick (cit. in Focus Knack special Stanley Kubricktentoonstelling 2006, p. 34)