20100407

Ecce homo

Het geweten... is het instinct van de wreedheid dat zich naar binnen keert nadat het zich niet meer naar buiten kan ontladen.

Als het kuddedier staat te stralen in de glans van de zuiverste deugd, dan moet de uitzonderingsmens gedevalueerd zijn tot het kwaad.

Ik ben geen mens, ik ben dynamiet.

F. Nietzsche, Ecce homo.

O ja, gisteren al een oproep in de bus gehad om een bezoekje te brengen aan de RVA. Er lag ook het negatieve antwoord van het VFL op mijn beursaanvraag (mijn derde!). Killer combo. Of ik het tweede moet meebrengen op datum en locatie gemeld in de eerste?

Marlbrough s'en va-t-en guerre,
mironton, mironton, mirontaine,
Marlbrough s'en va-t-en guerre,
Ne sait quand reviendra.